Vinden dro seg over på SV igjen og tiltok til 15 m/s. Startet dagen med 13 nett.
Totalt ble det ringmerket 20 fugl fordelt på følgende arter: gjerdesmett 9,
fuglekonge 2, munk 1, rødstrupe 2, måltrost 1,sivspurv 1, bjørkefink 1, gråsisik 3.

Mye glaning på sjøen gav heller lite. En lydytrende furukorsnebb ved stasjonen og
en duetrost, nevnes fra loggen.

AFM