Sol og frisk nordavind. 15 nett oppe og 58 fjærkre merket, bla. en relativt sein
hagesanger. Dagens merking: svartmeis 4, blåmeis 5, kjøttmeis 1, gjerdesmett 6,
fuglekonge 6, hagesanger 1, rødstrupe 24, rødvingetrost 1, måltrost 3, heipiplerke 1,
bokfink 2, bjørkefink 2, pilfink 2.

1 havørn kom inn fra Østfold / Sverige, ellers lite å melde.

AFM