Noe regn og kraftig SV vind resulterte i lite fangst. 7 fugl merket for livet: 3 fuglekonge,
1 gransanger, 1 munk, 2 rødstrupe

På sjøen var det bra trøkk, men mindre enn i går. 1 grålire på pent hold, ble dagens obs.

AFM