Rolige vindforhold og 10 nett oppe. Totalt 114 fugl ble ringmerket, derav en
1k hauksanger. Totalt merkelogg: svartmeis 1, blåmeis 12, gjerdesmett 11,
fuglekonge 3, gransanger 2, munk 10, hagesanger 1, hauksanger 1, rødstrupe 43,
jernspurv 2, sivspurv 2, bokfink 2, bjørkefink 2, grønnfink 4, brunsisik 2, grønnsisk 16.

Thomas Nilsen og Vidar Gunnarsen reiste inn fra stasjonen kl.14.00 og undertegnede
kom ut på samme tidspunkt.

Anders Faugstad Mæland