Kraftig SV vind. Ingen ringmerking. Av sjøfugl nevnes 320 krykkje, 120 havhest,
250 havsule, 11 storjo og 2 tyvjo.

AFM