Moderat vind fra N. 13 nett oppe. 79 fugl ringmerket, derav høstens første perleugle
(uten lyd). Den havarerte båten til stasjonen ble hentet av skjærgårds-
tjenesten idag, og fraktet inn til land for taksering og mulig reparasjon.
Ringmerket 79 fugl fordelt på følgende arter: perleugle 1, blåmeis 3,trekryper 4,
gjerdesmett 14, fuglekonge 3, munk 4, rødstrupe 22, svarttrost 1, måltrost 1,
jernspurv 1, bokfink 1, bjørkefink 5, grønnfink 8, grønnsisik 11.

Fra loggen kan det nevnes 1 jordugle og 2 fjæreplytt.

AFM