Dagen startet kl. 06.30 med klarvær og tykk dis, og dessverre alt for mye vind.
Vinden var SØ 12,6 m/s og temperaturen 16 grader. Vinden løyet litt ved
åttetiden og forholdene ble noe bedre. Det var begrenset med fugl å se i lufta,
og lite nede på øya. På grunn av vinden måtte vi slå sammen netta nord for
blåmeis. De øvrige netta ble slått utover ettermiddagen, og alle netta var slått
sammen kl. 18.00. Vi fikk da regn og vinden økte kraftig og er nå ved nitiden
oppe i 15-20 m/s. Vi får vurdere forholdene i morgen tidlig, men det ser ikke
lovende ut. Av observasjoner idag kan nevnes: 4 havhest, 3 spurvehauk,
1 musvåk, 1 heilo, 1 dvergfalk og 2 vintererler.Det ble en merkelig dag når det gjaldt ringmerking. Totalt ble det ringmerket
32 fugl, og 30 av disse ble fanget i kopenettet. Mye grønnsisik bidro til at dagen
ble rimelig bra. Det ble ringmerket 4 arter fordelt på : munk 1, jernspurv 1,
gjerdesmett 2 og grønnsisik 28.

Vidar Gunnarsen