Dagen startet kl. 06.00 med vind V 10,7 m/s og temperatur 14,8 grader. Lite fugl å se
i luften og på øya. Morgenen bar preg av regn og mye vind i natt. Det skyet over
ganske tidlig, men vinden var og ble et problem hele dagen. Av observasjoner kan
nevnes 1 musvåk, 2 heilo, 1 nattravn, 1 flaggspett og 1 lappspurv. Dagens høydare
ble plukket ut av Thomas i kopenettet før vi skulle starte på førsterunden. En
1k dvergfluesnapper ble ringmerket, og forventningene til førsterunden steg voldsomt.
Vi fikk imidlertid bena fort ned på jorda med en tynn førsterunde, men dagen var
redda.
Det var lite fugl på øya, men resultatet ble ganske bra allikevel. Totalt ble det
ringmerket 42 fugl fordelt på 11 arter: gjerdesmatt 5, fuglekonge 2, gransanger 1,
munk 3, hagesanger, rødstrupe 12, dvergfluesnapper 1, måltrost 2, sivspurv 3,
grønnfink 1, grønnsisik 11. Totalen for høsten er 1123, og for året 2018 er vi kommet
opp i 2873.

Vidar Gunnarsen