Dagen startet kl. 06.00 med klarvær og vind V 9 m/s. Temperatur 13 grader.
Idag er det mye fugl i farta og vi har hatt en travel morgen. Bra med fugl i lufta
og nok å gjøre med ringmerking. Vi venter regnvær ca. kl. 12.00, og vi merker
at heipiplerker kommer i retur i store mengder. De har tydeligvis møtt været.
En god del gjerdesmett idag, med de kjente problemene det skaper. Netta ble
slått sammen gradvis fra kl. 13. til kl. 14.00 på grunn av regn.

Totalt ble det ringmerket 79 fugl fordelt på 15 arter: flaggspett 1, svartmeis 1,
gjerdesmett 20, fuglekonge 4, gransanger 3, munk 4, rødstrupe 24,
svarthvit fluesnapper 1, måltrost 2, jernspurv 2, sivspurv 1, bjørkefink 2,
grønnfink 3, brunsisik 1, grønnsisik 10. Totalen for 2018 er kommet opp i 1081,
og totalen for 2018 er 2831. Netta vil bli slått opp imorgen tidlig når nedbørsområdet
har passert.

Vidar Gunnarsen