Startet dagen kl. 06.00 med klarvær. Vind V 9,5 m/s og temperatur 13 grader.
Det var veldig dårlig trekk på morgenen, men det bedret seg noe utover dagen.
Full sol hele dagen, med noe varierende svakere vind V-VSV 8-10 m/s.
Av observasjoner kan nevnes: lappspurv 1, havhest 4, polarsnipe 3, sandløper 1,
myrsnipe 2, strandsnipe 1, krykkje 7, dvergfalk 1, vandrefalk 1. Thomas Nielsen
ankom stasjonen kl. 16.30.

Jeg fikk kun to fugl på de første rundene, så det så ikke veldig lovende ut. Det tok
seg imidlertid noe opp utover dagen og vi endte på totalt 32 ringmerkete fugl
fordelt på 10 arter: blåmeis 1, trekryper 3, gjerdesmett 2, fuglekonge 2, løvsanger 2,
munk 1, rødstrupe 14, grønnfink 3, brunsisik 1, grønnsisik 3.
Totalt er det nå ringmerket 1002 fugler på høsten, og totalen for 2018 er kommet
opp i 2752.
Værmeldingen for morgenen og formiddagen ser lovende ut, men det er ventet
mye fra kl. 12.00 og resten av dagen.

Vidar Gunnarsen