Dagen startet kl.06.00 med vind 11 m/s og temperatur 13,9 grader. Det har vært
kraftig vind inatt og i morgentimene. Dette har bidratt til at det er helt dødt i luften,
og lite fugl å se nede på øya. Vinden løyet noe utover formiddagen og det dukket opp
noe fugl på øya. Det ble en lang dag med lite fugl og ikke noe spennende å se eller
høre. Det kom sigene regnbyger på ettermiddagen, så netta ble slått sammen
kl. 16.00. Nedbørsområdet skal passere i løpet av kvelden og tidlig på natta, så
netta blir slått opp tidlig i morgen. Av observasjoner kan nevnes 2 spurvehauk og
1 vintererle.
Totalt ble det kun ringmerket 17 fugl fordelt på 8 arter: trekryper 1, gjerdesmett 1,
fuglekonge 3, munk 2, hagesanger 1, rødstrupe 7, måltrost 1, trepiplerke 1.
Totalen for høsten er 970 og for året 2720 fugl.

Vidar Gunnarsen