Dagen startet kl. 06.00 med mindre vind, V 9,6 m/s og temperatur 13,5 grader.
Noe mindre aktivitet i luften idag, men noe fugl nede på øya. Netta frem til tripple
fuglekonge var oppe kl.06.00. Jeg har slått opp alle netta frem til trærna kl.10.00,
men måtte slå disse sammen kl. 15.00 på grunn av vindøkning 12-17 m/s i kastene.
Det har vært dårlig med spennende observasjoner idag men kan nevne: 3 spurvehauk,
1 tårnfalk og den faste 1k hønsehauk hunn som dukket opp igjen idag. Det var ikke
noe stort trøkk i luften, men jevnt sig av diverse småfugl hele dagen.

Totalt ble det ringmerket 58 fugl fordelt på 14 arter: gjerdesmett 3, fuglekonge 10,
løvsanger 2, gransanger 2, munk 5, hagesanger 1, rødstrupe 26, rødstjert 1,
svarttrost 1, jernspurv 1, heipiplerke 2, trepiplerke 1, bjørkefink 1, grønnsisik 2.
Totalen for høsten er nå kommet opp i 953, og for året 2018 er totalen 2703.

Vidar Gunnarsen