Startet dagen kl. 06.00 med en ufyselig vind VSV 14,5 m/s og temperatur
14,7 grader. Det har vært kraftig vind hele dagen og det har pendlet mellom 12 til
bortimot 20 m/s i kastene. Til tross for den kraftige vinden hadde vi et markert
trekk av heipiplerke og linerle tidlig på morgenen, men mye fugl kom i retur etter
en times tid. Det ble nok for tøft å dra. Av andre observasjoner i løpet av dagen kan
nevnes : grålire 1, havsule 8, spurvehauk 4, tårnfalk 1, vandrefalk 2, dvergfalk 1.

Det var lite fugl på øya på morgenen, men det tok seg opp utover dagen. Det var artig
å se at jernspurv trosset den harde vinden. Til tross for de vanskelige vindforholdene
ble det ringmerket 29 fugl fordelt på 8 arter: gransanger 2, munk 8, rødstrupe 7,
rødstjert 1, måltrost 1, jernspurv 7,brunsisik 1 og grønnsisik 2. Totalen for høsten er
nå kommet opp i 895, og totalen for 2018 er 2645.
Det er meldt noe mindre vind i natt og i morgen tidlig, og vinden skal dreie mer mot
vest. Det håper jeg vil gi noe mer fugl enn i dag.

Vidar Gunnarsen