Jeg var ute av hytta kl. 07.00 og det var veldig dårlige forhold. Vind SV 12,3 m/s og
opp i SV 20 m/s i kastene og regn. Det er kommet 17 mm regn i løpet av natten.
Temperatur 16 grader. Forholdene gjorde sitt til at netta først ble satt opp. kl. 10.00.

Det har vært lite fugl å se i luften i formiddag men det ble noe bedre utover dagen.
Av observasjoner kan nevnes:spurvehauk 8, tårnfalk 3 og dvergfalk 2. Ellers var det
som vanlig noe trekk av linerle og heipiplerker.
Som en ny vri har jeg idag lagt ut bilder av 2 vanlige arter som er blitt ringmerket
idag. En ung rødstjert hann og en ung trepiplerke. Totalt er det blitt ringmerket
5820 rødstjert og 779 trepiplerker siden oppstarten på Store Færder i 1962.
Vanlige arter på Store Færder vår og høst, men vakre er de allikevel.

Værforholdene bidro sterkt til svake ringmerkingstall idag. Totalt ble det kun ring-
merket 8 fugl fordelt på 6 arter: munk 3, hagesanger 1, svarthvit fluesnapper 1,
rødstjert 1, jernspurv 1, trepiplerke 1.
Netta ble slått sammen kl.19.00 på grunn av vanskelige forhold, og vil ikke bli
slått opp før et nytt nedbørsområdet har passert øya i løpet av dagen i morgen.

Vidar Gunnarsen