Dagen startet kl. 08.00 med kraftig regn og vind S 10 m/s og opp i 15 m/s
i kastene. Det har kommet 20 mm regn i løpet av morgentimene og totalt
36 mm i løpet av et drøyt døgn. Full brønn nå, noe som vi trengte sårt. Kanskje
det blir full kroppsvask i morgen. Været gjorde sitt til at det var lite fugl å se i
luften og på øya. Vi fikk en bedring i trekket i løpet av ettermiddagen og kan
nevne følgende observasjoner: spurvehauk 6, dvergfalk 1, tårnfalk 1, hønsehauk 1,
heilo 8 og 1 vintererle. Thomas Nielsen reiste inn fra øya kl. 15.30.
Tynt med fugl og bilder idag også, så vi får varme oss med ett smykke av en
båndkorsnebb som besøkte øya 31/10-2013.
Netta ble slått opp først kl. 13.00 og slått sammen kl. 20.00 på grunn av nedbør og
mye vind. Dette gjorde sitt til at fangsten ble dårlig idag. Totalt ble det ringmerket
7 fugl fordel på 5 arter: hagesanger 1, munk 1, gråfluesnapper 2,
svarthvit fluesnapper 1 og rødstjert 2. Det er meldt mye regn og vind i løpet av natta
og morgentimene, så netta vil ikke bli slått opp for forholdene tilsier det i løpet
morgendagen.

Vidar Gunnarsen