Dagen startet kl.06.00 med lettskyet vær og sol. Vind Ø 11,4 m/s og temperatur
17 grader. Det var ikke gunstige forhold i dag, men litt fugl i luften. Lite fugl å
se nede på øya. Av observasjoner kan nevnes 6 spurvehauk, 5 tårnfalk,
2 vandrefalk, 1 grønnspett, 1 flaggspett og 8 myrsniper. Ikke mye å skrive hjem
om, men greit nok. Vinden økte på utover dagen til Ø-NØ 12-14 m/s, så vi slo
sammen noen nett som sto utsatt til i vinden. Vi hadde ingen godbiter å ta bilde av
idag, så vi får mimre litt med et bilde fra 30/9-2013. Vår første blåstjert på Sfos.
Vi håper å se en i høst også, sammen med noen andre godbiter øst.
Ringmerkingsresultatet ble magert idag. Netta ble slått sammen kl. 20.00 på
grunn av skumle værprognoser. Trærnanettet ble heller ikke slått opp idag,
på grunn av for mye vind. Totalt ble det ringmerket 13 fugl fordelt på 8 arter:
Flaggspett 1, fuglekonge 6, munk 1, hagesanger 1, møller 1, svarthvit fluesnapper 1,
rødstjert 1, jernspurv 1.

Vidar Gunnarsen