Vi startet dagen litt senere idag på grunn av regnvær ( 11 mm). Netta ble slått
opp frem til trærna kl. 09.00. Vind Ø 6m/s og temperatur 16 grader. På grunn av
ugunstig vær var det lite fugl i lufta og på øya. Et par tårnfalk og en spurvehauk
dro forbi stasjonen i løpet av formiddagen. På grunn av melding om ytterligere
vindøkning i morgen, valgte Haakon Stenersen og Anders Mæhland å reise inn fra
stasjonen idag. De forlot øya kl. 1730.

Ringmerkingresultatet ble noe tynt idag, men Thomas slo til med årets fjerde
nattravn på sisterunden. Vi merket også en ung buskskvett hann (Foto HS).
Totalt ble det ringmerket 27 fugl fordelt på 10 arter: Nattravn 1, fuglekonge 6,
løvsanger 2, rødstrupe 8, svarthvit fluesnapper 2, rødstjert 3, buskskvett 1,
trepiplerke 1, brunsisik 1, grønnsisik 2. Totalen for høsten er nå kommet opp i
828, og totalen for året 2018 er 2578.

Vidar Gunnarsen