Dagen startet kl.06.00 med tungt skydekke og vind NØ 1,3 m/s. Temperatur
17 grader. En god del fugl å se i lufta med blandt annet høstens første vintererle.
Høstens tredje hauksanger (Foto HS) gikk i netta midt på dagen og er den tredje
vi har ringmerket i høst. Vinden løyet helt av og vi fikk totalt vindstille og sol på
ettermiddagen. Av andre observasjoner på øya kan nevnes spurvehauk 3,
hønsehauk 1, tårnfalk 3, dvergfalk 2, lappspove 1, svartrødstjert ad. hann 1,
heilo 16, jordugle 1.
Anders Mæland ble hentet på Sandøysund kl. 17.00 av Tomas, og de tok runden
rundt på øyene i området på tilbaketuren til stasjonen. Meget bra resultat med
følgende observasjoner: ærfugl 28, toppskarv 118, sandlo 1, steinvender 10,
polarsnipe 5, sandløper 4, myrsnipe 38, strandsnipe 13 og 6 rødstilk.
Det var gunstige forhold for nettfangst og vi fikk et veldig bra resultat. Totalt ble
det ringmerket 97 fugl fordelt på 16 arter: Løvsanger 14, gransanger 1, munk 34,
hagesanger 5, hauksanger 1, møller 1, rødstrupe 27, svarthvit fluesnapper 2,
rødstjert 4, måltrost 1, heipiplerke 1,bokfink 1, bjørkefink 1, grønnfink 1,
brunsisik 2 og grønnsisik 1. Det er meldt en god del regn i morgentimene torsdag,
så netta ble slått sammen i kveld. Vi får vurdere forholdene når vi står opp i morgen.

Vidar Gunnarsen