Dagen startet med svak vind NV 2,5 m/s, og en temperatur på 16 grader. Det var
stor luftfuktighet og periodevis tåkebanker som drev flekvis rundt. Vi hadde
overskyet vær det meste av dagen. Det var stor aktivitet i luften, og mye fugl på
øya. Av observasjoner kan nevnes 3 spurvehauk, 2 tårnfalk, 150 munk, 15 sivspurv,
420 linerle og 300 heipiplerker.
Thomas dro inn til Sandøysund ca. 17.00 for å hente Haakon Stenersen, og de dro
en runde for å sjekke om det var noen vadere på øyene rundt Store Færder.
Resultatet ble 3 sandlo, 1 steinvender, 3 sandløper (bilde HS), myrsnipe 25,
strandsnipe 13 og 3 rødstilk. Det mest spennende var 63 toppskarv, som antagelig
er det høyeste antall som er observert på en gang rundt Store Færder.

Rinmerkingsresultatet idag ble meget bra med hele 115 fugl fordelt på 14 arter:
fuglekonge 2, løvsanger 2, munk 53, hagesanger 6, møller 1, rødstrupe 38,
gråfluesnapper 1, rødstjert 1, måltrost 1, sivspurv 3, bokfink 1, grønnfink 1,
brunsisik 1, grønnsisik 4. Totalen for høsten er nå kommet opp i 704 og for
året 2018 er 2454.

Vidar Gunnarsen