Dagen startet kl. 0600 med klarvær og vind SV 9 m/s og en temperatur på
15 grader. Betydelig mindre aktivitet i luften og på øya idag. Vinden løyet noe
utover dagen. Av observasjoner kan nevnes 1 spurvehauk, 1 tårnfalk og
2 pilfink. Det var også noe trekk av linerle og heipiplerke, men betydelig
mindre enn igår.
Hans Petter og Jesper Rømme samt John Fjørtoft Karlsen reise inn fra øya
ca. kl.1300. Undertegnede ankom stasjonen ca kl. 1430.

Det ble et brukbart ringmerkingsresultat også idag med totalt 38 fugl fordelt
på 14 arter: Trekryper 1, fuglekonge 1, løvsanger 2, gransanger 1, munk 12,
hagesanger 3, møller 1, rødstrupe 9, gråfluesnapper 1, svarthvit fluesnapper 1,
rødstjert 2, jernspurv 2, linerle 1 (fanget med hendene inne i stua) og pilfink 1.
Totalen for høsten er kommet opp i 539 fugl, og totalen for 2018 er nå 2289.

Vidar Gunnarsen