Dagen startet kl. 0600 med vind NØ 5 m/s og en temperatur på 15 grader.
Lettskyet pent vær og betydelig mer fugl på øya. Vinden dreide til SV 7 m/s
på ettermiddagen. Av observasjoner kan nevnes 16 grågås, 1 sivhauk hann,
1 hønsehauk 1k hunn, 2 spurvehauk, 3 tårnfalk og 1 dvergfalk hann. Det var
forøvrig også godt trekk med linerler (300). I løpet av dagen var vi en runde
på øyene rundt Store Færder og observerte følgende vadere: sandlo 1, småspove 1,
storspove 2, steinvender 9, polarsnipe 8, sandløper 7, myrsnipe 13 og
strandsnipe 10. Det ble også observert 11 toppskarv inkl. enkelte årsunger.
Halvard Hauer forlot stasjonen i løpet av formiddagen.

Ringmerkingsresultatet ble brukbart med totalt 68 fugl fordelt på 15 arter:
Gjerdesmett 1, fuglekonge 3, løvsanger 7, gransanger 1, gulsanger 1, munk 18,
hagesanger 3, møller 1, rødstrupe 9, gråfluesnapper 1, svarthvit fluesnapper 1,
rødstjert 2, svarttrost 1, grønnfink 5, brunsisik 1 og grønnsisik 2. Totalen for
høsten er kommet opp i 501 fugl, og totalen for 2018 er 2251.

HH, JFK, HPR og TNI.