Halvard Hauer, John Fjørtoft Karlsen , Hans Petter og Jesper Rømme, Thomas Nilsen
ankom øya kl. 1800. Vind NØ 8 m/s og full sol. Kvelden gikk med til å komme på
plass og få opp netta. Av observasjoner kan nevnes 1, spurvehauk, 1 musvåk og
1 grønnspett. Noe vadere ble observert på Hoftøya på tur ut 12 polarsnipe, 4 myrsnipe,
6 strandsnipe.
Totalt ble det ringmerket 7 fugl fordelt på følgende arter: hagesanger 2, rødstrupe 3,
rødstjert 1, buskskvett 1. Totalen for høsten er kommet opp i 433 og totalen for 2018
er 2183.

HH, HPR, JFK,TNI