Hans Erik var på øya fra tirsdag, men skulle hente Morten og Terje så netta ble først
satt opp 0730. Full runde til ære for 9 besøkende fra ESSO. De kom ut med Skjær-
gårdstjenesten 0920. Godt geleidet av Frode Bye, Erik Bleken og Ragnar Syvertsen.
Dette var den nye arbeidsgruppa vi skulle samarbeide med. En veldig hyggelig gjeng.
De ble vist på stasjonen og øya og fikk se fugl i netta og praktisk ringmerking utført
ved stasjonen.

De ble godt bevertet og vi presenterte stasjonen og arbeidet som utføres der.
Hans Erik hadde printet noen flotte plansjer som viste arts- og aldersbestemming
samt en rekke ulike bestands- og trekkstudier.

Gruppa forlot øya 1400 med Skjærgårdstjenesten.

Det var litt trekkende linerler, heipiplerker og låvesvaler. Tre spurvehauk dro mot nord
og 6 havsuler mot sør høyt på himmelen. En stor lom (is-/Gulnebblom) trakk mot sør
og to lomvi på sjøen vest for øya var vel noe av det mest uvanlige.

Ringmerkingen ga 22 fugler: 3 løvsanger, 1 møller, 2 rødstjert, 1 gråfluesnapper,
5 rødstrupe, 6 munk, 2 hagesanger, 1 tornirisk og 1 linerle.
Totalen hittil i år: 2176 – i høst: 424

Terje Axelsen