Vi var tidlig oppe idag for å sette opp netta, og startet runden før halv seks. Alle netta
oppe til kl. 0600. Været var skyet og vind SSV 3 og 15 grader i luften. Vinden økte
noe utover morgenen, og vi slo ned netta kl. 1100 for å gjøre klart til hjemreise.
Det var merkelig lite fugl å se i luften og netta idag også. Det som kan nevnes var
en flokk på 22 grågås, 6 rødstilk, 1 spurvehauk hunn. Egil Soglo dro inn fra øya
kl.1000, og kom tilbake kl. 11.30 sammen med Jørn Lindseth. De drar igjen i løpet
av et par timer.
Vi fanget en ny ung gulsanger i dag, og denne var også veldig lys men mer riktig i
fargene. Totalt ble det ringmerket 17 fugl fordelt på 10 arter: løvsanger 5, gulsanger 1,
munk 3, hagesanger 2, rødstrupe 1,svarthvit fluesnapper 1, rødstjert 1, måltrost 1,
trepiplerke 1, grønnsisik 1. Totalen for høsten er nå kommet opp i 404 og totalt for
2018 er 2154.

Jan Michaelsen og undertegnede forlot stasjonen kl. 1400.

Vidar Gunnarsen