Vi var oppe kl. 0500 da det var fare for regn. Det så bra ut, men vi fikk en sur vind
SSV 10 m/s og tungt skydekke. Temperatur 16 grader. Det var lite fugl å se i lufta,
men litt fugl i buskene. Vi fikk en vindøkning til SSV 12-13 m/s i løpet av dagen, og
forholdene var dårlige for nettfangst. Det var et markert trekk av låvesvaler og en
god del sildemåker på vei sørover. 1 fiskeørn ble observert mot kvelden. Egil Soglo
ankom stasjonen kl.1400, og regner med å bli til fredag.

Det ble ingen godbiter å legge frem bilder av idag, så vi får varme oss så lenge med
et par mimrebilder fra 30/10-2014 hvor vi var så heldige å få besøk av 2 brunsangere.
Det ble skikkelig styr den dagen med mye heiing og skrik som kunne høres lang vei.
Vi som var nede ved stasjonen skjønte at noe stort var på gang.

Totalt ble det ringmerket 19 fugl fordelt på 6 arter: løvsanger 9, munk 3, møller 1,
hagesanger 2, rødstrupe 1, grønnfink 3. I tilleg til detteer det nå lagt inn 3 svartbak,
10 gråmåke og 4 sildemåker som ble merket på Hoftøya tidligere i sommer. Totalen
for høsten er nå kommet opp i 378, og totalen for 2018 er 2128.

Vidar Gunnarsen