Dagen startet som sedvanlig kl. 0530 med vind N 8 m/s og temperatur på 14 grader.
Med klarvær og full sol nesten hele dagen, ble nettfangsten mye hemmet. Vinden
stilnet etterhvert helt av og dreide til SV 5 m/s mot kvelden. Det har vært noe fugl
å se i luften, men ikke noen store bomber. Mye låvesvaler og noen enkelte vadere
som polarsnipe og småspove ble observert i løpet av dagen.

Dagens lille nøtt har skapt litt engasjement og forslagene har vært flere. Alt fra
gråsanger og spottesanger da fargene kunne tydet på at det var en mulighet.
Ingen hadde noen tro på at det kunne være en gulsanger. Jeg må jo innrømme
at vi lurte fælt vi også. Men vi var så heldige å ha vingeformelen å se på. Den
viste at det uten tvil dreide seg om en unormalt farget 1 K gulsanger.

Totalt ble det ringmerket 47 fugl fordelt på 13 arter: Vendehals 1, løvsanger 14,
gulsanger 1, munk 14, hagesanger 2, møller 5, rødstrupe 1, svarthvit fluesnapper 1,
gråfluesnapper 3, rødstjert 2, steinskvett 1, svarttrost 1, trepiplerke 1.

Totalen for høsten er nå 342 fugl, og for året 2018 er vi nå kommet opp i 2092.

Vidar Gunnarsen