Dagen startet kl.0530 med vind SV 11 og 17 grader. Det var lite fugl å se i lufta
men det virket som om det hadde kommet en del fugl i løpet av morgentimene.
Vinden økte kraftig utover dagen til SSV -14-16 m/s og vi fikk noe lett yr i korte
perioder. Vinden løyet noe mot kvelden, og vi fikk oppklarning i været. Vi har
greid å holde netta oppe i hele dag til tross for vanskelige forhold. Totalt kom det
bare 1 mm regn i løpet av dagen.

Det har vært en trist dag med lite fugl i luften, men til tross for det har vi hatt
rimelig bra dag med ringmerking. Vi slo til med et par godbiter. En ung
hauksanger og nattergal ble lokket i nettet med hjelp av lyd. Ny høstrekord i år
med totalt ringmerket 44 fugl fordelt på 10 arter: Løvsanger 22, hauksanger 1,
hagesanger 1, møller 2, nattergal 1, gråfluesnapper 1, rødstjert 1, svarttrost 2,
heipiplerke 5 og grønnfink 8. Totalen for høsten er nå kommet opp i 155. Totalen
for 2018 er 1905.

Vidar Gunnarsen