Dagen startet kl. 0530 med skyet vær og vind SV 11 m/s. Temperatur 17 grader.
Vinden økte på utover ettermiddagen og med oppklaring til full sol. Det ble langtfra
ideelle forhold for observasjoner og ringmerking. Lite fugl å se i lufta.
Vi hadde en fugl med en merkelig lyd bak hytta i formiddag. Helt ukjent for begge
to. Vi var inne på tanken på at det kunne være en rømt burfugl. Fuglen ble lokalisert
og vi gjorde et forsøk på å jage den inn i “kopenettet”. Gjesten viste seg dessverre
å være en svært ung svarttrostunge med en særdeles grov talefeil. smiley

Av observasjoner kan nevnes en ny vendehals. Vi kontrolerte også eksemplaret
som ble ringmerket for noen dager siden, så nå har vi to på øya. Det har ellers
vært en dag uten noen spennende observasjoner. Det har vært lite fugl på øya,
og dårlig nettfangst. Totalt ble det ringmerket 8 fugl fordelt på 4 arter: Løvsanger 5,
gråfluesnapper 1, grønnfink 1 og vendehals 1.

Vidar Gunnarsen