Dagen startet kl.0600 med vind ØSØ 1 m/s og temperatur på 15 grader. Vinden
dreide over til SSV 8-10 m/s i løpet av dagen. Det var skyet fra morgenen, men
ble noe lettere utover dagen. På grunn av bedring i været ble det noe bedre med fugl
idag. Av observasjoner kan nevnes 13 heilo, 4 småspove, 3 strandsniper, 1 gluttsnipe,
1 tårnfalk og 16 gulerler.
Thomas Nilsen, Haakon Stenersen og Geir Inge Ruud forlot øya ca. kl. 1345 og satte
kursen forbi Hoftøya på veien inn til Sandøysund. Av observasjoner der kan nevnes
1 polarsnipe, 12 myrsniper, 1 gluttsnipe og to sangere myrsanger/rørsanger.

Jan Michaelsen og undertegnede ankom øya ca. kl. 1500. Vi gamlekara sleit noe volsomt
med å bære bagasjen opp til hytta, og vi fikk bekreftet at det hadde gått nok et år siden
vi fylte 19. Men vi kom etterhvert i mål med noe hjelp av Hans Erik Karlsen og
Vidar Kristiansen som var ute på øya for å sette opp antenne og utstyr til
telemetrianlegg på stasjonen.

Det er mange år siden vi hadde nett nede ved båthavna, og vi hadde lyst å prøve å fange
vadefugl på trekk. Etter mye plunder greide vi å få satt opp et 30 fots nett ca. 100 m
syd for båthavna. Vi spilte lyd av strandsnipe og det tok ikke stort mer en time før den
første satt i garna.
Totalt ble det ringmerket 28 fugler fordelt på 11 arter: trekryper 1, løvsanger 8,
gulsanger 1, munk 3, møller 1, rødstrupe 4, gråfluesnapper 2, svarthvit fluesnapper 4,
rødstjert 1, svarttrost 2 og strandsnipe 1.

Vidar Gunnarsen