Kom ut i formiddag med familien. Satte opp netta rundt hytta. Tyrkerdua holder stand bak
hytta. En nattergal synger sporadisk – eneste som lager vokalt liv i teigen.
rm 3 grønnfink og 1 tornirisk. Badet i båtbukta og lempet noe masse/stein på land. Mye
gjenstår, men en lett jobb med litt enkelt redskap. FKR