Dagen startet kl. 0400 med å slå opp netta etter en vindfull natt. Vinden var V-SV
9 m/s. Temperatur 18 grader. Det var klarvær og full sol idag også, noe som gjorde
forholdene dårlig for merking. Lite fugl å se i luften, men tyrkerdua er fortsatt på plass.

Dagen har stort sett gått med til å ta ned alle netta og bære nettstenger inn til stasjonen
for sommeren. Kun de fire hyttenetta blir fortsatt stående oppe. Det er knusktørt på
hele øya, og vannstand i brønnen er nå 60 cm.

Det ble bare ringmerket 2 fugl idag, fordelt på følgende arter: linerle 1, steinskvett 1.
Totalen for våren endte på 1702 fugl. Alt er registrert i RingAccess og rapportert inn
til Stavanger Museum. Totalt er det registrert 50 kontroller av egne og andre fugler
i løpet av våren.

Vidar Gunnarsen