Dagen startet kl. 0400 med frisk vind Ø-NØ 10 m/s, og en temperatur på 13 grader
Vinden løyet utover dagen til SØ 3-5 m/s. Full sol og strålende vær hele dagen.
Dårlige forhold for ringmerking og det var veldig lite å se av fugl i lufta. Tyrkerdua
holder ut og er fortsatt å se rundt hytta. Ellers så vi en tårnfalk trekkende mot nord.

Det var derimot stor aktivitet av innsekter i den sterke sola. Vi så mange bredkantet
humlesvermer rundt om på øya
Totalt ble det ringmerket 9 fugl fordelt på 2 arter: nattergal 2, grønnfink 7. Totalen for
2018 er nå kommet opp i 1700 fugl. Alle ringmerkete fugler i 2018 er nå lagt inn
i RingAccess. Terje Axelsen og Egil Soglo besøkte stasjonen idag.

Vidar Gunnarsen