Dagen fikk en noe senere start på grunn av kraftig vind. Liten NØ kuling 12 m/s
med opp til 15 m/s i kastene. Temperatur 12 grader. Vinden begynte å løye slik
at vi fikk opp nettene kl.0900. Det var lite fugl å se og høre på øya. Ingen
spesielle observasjoner. Tyrkerdua var fortsatt i aktivitet rundt hytta og 4
canadagjess trakk NØ i løpet av ettermiddagen.
Totalt ble det ringmerket 4 fugl fordelt på 2 arter: grønnfink 3, steinskvett 1. Totalen
for 2018 er nå kommet opp i 1691 fugl.
Dagen ble benyttet til en del dugnadsarbeid. Kjøkkenbenk er nå på plass. Vannstand
i brønnen en nå bare 55 cm og slangen ble senket dypere ned. Hvis det ikke kommer
nedbør i nær fremtid, må vi begynne å frakte med oss vann fra land.

Vidar Gunnarsen