Dagen startet kl. 0400 med pent rolig vær og med en vind S- 2 m/s. Temperatur
19 på grader. En ny glohet dag med lite fugl i luften og ingen spesielle observasjoner
bortsett fra en ringmerket nattravn hun. Totalt ble det ringmerket 2 fugler fordelt på
følgende arter: rødstjert 1, nattravn 1. Totalen for 2018 er nå kommet opp i 1678
fugler.
Ulf Michaelsen reiste inn fra stasjonen ca. kl. 1700, og Per Espen Fjeld,
Trine Hay Setsaas, Cathrine Restad Whalby og Jan Petter Hubert Hansen ankom stasjonen
kl. 1900.

UM/PEF/VG