Årets varmeste dag, bikket 30C°. Ringmerking: Rugde 1, løvsanger 1, møller 1, grønnfink 2,
brunsisik 3. Ingen spesielle observasjoner. Skiftet propell da den gamle hadde blitt enda mer
ødelagt enn jeg sist var på SFOS. Egil forlot øya ved 12:00 tiden, ut på oppdrag.

Ulf