Samme meteorologiske finværet, samme værsituasjonen nede i Danmark/nord-Tyskland.
Ringmerking: 1 rørsanger, 1 møller, 1 svarthvit fluesnapper, kontroll av nattravn.
Observasjoner: 1 5K+ havørn, 1 lerkefalk. Fredrik og Terje J. inn – Ulf ut.

Ulf