Også denne dagen med det vanlige “maiværet”. Ringmerking: Løvsanger 1, munk 1. møller 1,
svarthvit fluesnapper 1, dvergfluesnapper 1, grønnfink 1. Vi er nå oppe i 1672 fugl. Ingen
spesielle observasjoner i dag.

Ulf