Satte opp nettene kl 0330, men måtte sjekke med nedbørradaren etter at et kraftig tordenvær
kom inn fra syd. Nettene var satt opp fram til “Plassen”, men måtte slås sammen igjen pga det
lokale nedbørfeltet.
Nettene kom derfor ikke opp før 0630 og sto oppe til 1200. Det var tydelig at det hadde
kommet inn noe mer fugl etter gårsdagens ettermiddagregn og bygen på morgenkvisten. Totalt
ble det ringmerket kun 10 fugl, men sang fra hagesangere, gulsanger, rørsanger og løvsangere
viste at det hadde kommet inn nye “tropper”.
En havørn ble sett ute på fjorden, mens dagens “høydare” var utvilsomt en kornspurv som
trakk over hytta mot nord.
Ringmerket: Løvsanger 7, hagesanger 1, måltrost 1 og trepiplerke 1.
Egil S. og Terje J. kom ut ved 1900 tiden og Fredrik Kræmer skal hentes kl. 2030 på
Sandøsund.

TG