Pent vær med ESE 7 m/s og 18 grader kl. 0400 om morgenen.
Øya er renset for trekkfugl og kun tre fugler ble ringmerket (16 nett i perioden 0400 til 1000). I
tillegg var det heller ingen observasjoner som er nevneverdig.
Ringmerket: Løvsanger 2 og hagesanger 1.

TG