Anders dro inn om morgenen, Tore kom ut på ettermiddagen. Lite observasjonaktivitet denne
dagen, men det kan nevnes at heilo og nattravn ble sett.
Ringmerket: Gransanger 1, løvsanger 2, møller 2, hagesanger 2 og gråfluesnapper 1 – totalt 8
fugl ringmerket.

TG