Værskifte med nø frisk bris og litt mer fugl. 1 hunn rødtoppfuglekonge
dagens godbit i netta. Ellers turteldue, 2 splitterne, 40 ringgås og
en tyvjo observert. En bra dag med andre ord!

Dagens merking: Gransanger 1, rødtoppfuglekonge 1, løvsanger 12,
møller 1, rørsanger 1, hagesanger 3, tornsanger 2, heipiplerke 2,
gulsanger 2. Totalt: 25

AHa