Ulf inn, Anders ut kl 2000. Dagens merking: Løvsanger 6, møller 2,
hagesanger 1, gulsanger 1, bokfink 1, nattergal 1, rødstjert 3, rugde 1.
Totalt: 16

AHa