Samme værsituasjon. Ringmerking: Løsvansger 6, gransanger 1, møller 1, rødstjert 1,
buskskvett 1 – ialt 10 fugl.

Ulf