Fremdeles høytrykk og finvær over hele “fjøla”. Det aller meste av trekkfugl flyr antatt over
øya. Ringmerking: Løvsanger 7, gransanger 1, hagesanger 2, møller 1, brunsisik 2 ialt 13 fugl.
Hentet Fredrik og Christian for en dagstur. Av observasjoner kan kun nevnes 2 rosenfink.

Ulf