“Godværet” fortsetter mer er det ikke å si om den saken. Ringmerking: Låvesvale 1,
løvsanger 16, munk 1, møller 1, gråfluesnapper 1 – ialt 20 fugl. Observasjoner: 1 gjøk.
Total pr. 23.05: 1574 fugl.

Ulf