Noe bedre trekkaktivitet i dag. Ringmerking: Løvsanger 22, gulsanger 1, rørsanger 1, møller 1,
gråfluesnapper 2, rødstjert 2, rosenfink 1, brunsisik 1 – ialt 31 fugl. Totalantallet for 2018 er nå
1572 fugl.
Observasjoner: Ny art for Store Færder – kalanderlerke!! Ble både sett og hørt. Noe senere på
dagen ble den sett og fotografert på Hoftøya av Terje Axselsen og Hans Erik Karlsen. Det kan
også nevnes 3 rosenfink i dag.

Alt av ringmerkingsadata og observasjoner for 2018 pr. dato er satt inn i de nye excel loggene.
Nå føres alle data rett i loggene, “blyantkladd” brukes bare i “nødstilfelle”. Tilsvarende logger +
nye totalskjemaer for 2017 ligger også på lap topen.

Spent på morgendagen med tanke på eventuelt stortrekk.

Ulf