Nok en dag med fint vær og høyt trykk (1027hPA) i Danmark, forårsaker fremdeles dårlig
trekkaktivitet. Ringmerking: Låvesvale 1, løvsanger 9, hagesanger 1. Vi er fremdeles optimister
på hva morgendagen kan bringe. Av observasjoner kan nevnes sivhauk 1 (2K), tårnseiler 40, 9
stk. stercorarius species (polarjo / tyvjo), lappiplerke 1.

Ulf