Fortsatt ingen trekkaktivitet, skyldes høytrykket over nord Europa. Ringmerket: Løvsanger 3,
møller 1, linerle 1, grønnfink 1. Av observasjoner nevnes 1 islom og 1 dvergfluesnapper.

Ulf