Relativ sterk nordavind også i dag, ødela mye for trekkaktiviteten. Iflg. værmeldingen for de
nærmeste dager er det grunn til å være optimist, nå kommer de!
Ringmerking: Løvsanger 13, møller 3, svarttrost 1, bokfink 1, brunsisik 3.
Anders, Stig og Tommy ble hentet i ettermiddag på Sandøsund.

Ulf