Helt stopp i trekkaktiviteten. Tok nok en runde rundt øyene før uværet (vinden) setter igang til natten.
Fremdeles ingen ærfuglkull å se på vannet. kan se ut som mange ærfugl hunner venter – / ikke
kommer til å hekke. 1 stk. vepsevåk ble observert.
Ringmerket 8 fugl: Løvsanger 5, gransanger 1, møller 1. rosenfink 1 (hunn).

Ulf